Νέα διοίκηση από 1-ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

01-Ιουλίου 2015:

Νέα διοίκηση για το Γυμνάσιο Περίστασης η οποία προέκυψε μετά από εκλογική διαδικασία  από το Σύλλογο Διδασκόντων  με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο:

Διευθυντής : κ. Φλουρής Ευάγγελος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Υποδιευθυντής: κ. Διονυσιάδης Ηλίας ΠΕ20 Πληροφορικής

Αφήστε μια απάντηση