Ένα κάρο…

Ο κύριος Δημήτρης Κόνογλου, λαϊκός καλλιτέχνης με καταγωγή από την Νάουσα και κάτοικος της Περίστασης παρουσίασε στους μαθητές μας ένα δείγμα από την δουλειά του: ένα κάρο.

Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης χρησιμοποιεί ξύλα και μέταλλο που βρίσκει στη φύση ή ανακυκλώνει υλικά  άχρηστα για άλλους.

Η δουλειά του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή καθώς χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία με βάση τις παλιές τεχνικές  των τεχνιτών του προηγούμενου αιώνα, αναβιώνοντας έτσι παλαιά επαγγέλματα.

P1030106e P1030109e P1030111e