Νέα διοίκηση για το Γυμνάσιο Περίστασης

Από 01-Αυγούστου 2017: Νέα διοίκηση για το Γυμνάσιο Περίστασης Διευθύντρια : κα. Μπέη Κωνσταντίνα ΠΕ02 Φιλόλογος Υποδιευθυντής: Διονυσιάδης Ηλίας ΠΕ20 Πληροφορικής