Νέα διοίκηση για το Γυμνάσιο Περίστασης

Από 01-Αυγούστου 2017: Νέα διοίκηση για το Γυμνάσιο Περίστασης Διευθύντρια : κα. Μπέη Κωνσταντίνα ΠΕ02 Φιλόλογος Υποδιευθυντής: Διονυσιάδης Ηλίας ΠΕ20 Πληροφορικής

Νέα διοίκηση από 1-ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

01-Ιουλίου 2015: Νέα διοίκηση για το Γυμνάσιο Περίστασης η οποία προέκυψε μετά από εκλογική διαδικασία  από το Σύλλογο Διδασκόντων  με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο: Διευθυντής : κ. Φλουρής Ευάγγελος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Υποδιευθυντής: κ. Διονυσιάδης Ηλίας ΠΕ20 Πληροφορικής

H νέα Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση

  Αέρας αλλαγής και ανανέωσης στον Διοικητικό Τομέα του Γυμνασίου Περίστασης. Μετά την συνταξιοδότηση από τον περασμένο Ιούνιο (2014)  του Διευθυντή κ. Χρήστου Παυλίδη και της Υποδιευθύντριας κας Βασιλικής Κεσσανλή, νέος Διευθυντής ορίστηκε ο φυσικός κ. Αγγελος Αγγελίδης.Επίσης νέος Υποδιευθυντής ψηφίστηκε από τον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών του σχολείου μας, ο φυσικός  κ. Παυλίδης Ευστράτιος.