το Κλικ προστάτευσέ το

“Κλικ προστάτευσέ το”, το link της έκθεσης https://www.artsteps.com/view/5fcbe70a4208be5a18f05a04 Είναι ένα δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολείων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτά τα σχολεία, ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί υλοποιούν με μία ομάδα μαθητών την εκπαιδευτική πρόταση του δικτύου, η οποία αξιοποιεί την τέχνη της φωτογραφίας. Σκοπό έχει να στρέψει τη ματιά των μαθητών σε ό, […]