ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Πέμπτη 11-06-2020 και Παρασκευή 12-06-2020

Αύριο, Πέμπτη 11 – 06 – 2020, θα γίνουν μόνον οι 3 πρώτες ώρες του ωρολογίου προγράμματος, επειδή οι Καθηγητές του Σχολείου θα πρέπει να παρευρεθούν στις ενημερωτικές συναντήσεις των επιτηρητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι μαθητές θα σχολάσουν στις 11:00. Την Παρασκευή 12 – 06 – 2020 δεν θα γίνουν μαθήματα, καθώς θα γίνει […]