το Κλικ προστάτευσέ το

“Κλικ προστάτευσέ το”, το link της έκθεσης 
https://www.artsteps.com/view/5fcbe70a4208be5a18f05a04

Είναι ένα δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολείων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτά τα σχολεία, ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί υλοποιούν με μία ομάδα μαθητών την εκπαιδευτική πρόταση του δικτύου, η οποία αξιοποιεί την τέχνη της φωτογραφίας. Σκοπό έχει να στρέψει τη ματιά των μαθητών σε ό, τι αξίζει να προστατευθεί στο περιβάλλον τους, να τους ευαισθητοποιήσει και να τους παροτρύνει στην ανάληψη ενεργού δράσης. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, από το 2015 και μετά, επιλεγμένες φωτογραφίες μαθητών του δικτύου παρουσιάζονται σε εκθεσιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Η ανατροπή που έφερε η πανδημία το 2020, οδήγησε στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως το artsteps, για την εγκατάσταση της έκθεσης του δικτύου.