Νέα διοίκηση για το Γυμνάσιο Περίστασης

Από 01-Αυγούστου 2017:

Νέα διοίκηση για το Γυμνάσιο Περίστασης

Διευθύντρια : κα. Μπέη Κωνσταντίνα ΠΕ02 Φιλόλογος

Υποδιευθυντής: Διονυσιάδης Ηλίας ΠΕ20 Πληροφορικής