ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (στηριγμένος στις Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (στηριγμένος στις Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ

 1. Έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο.

 2. Πριν το χτύπημα του κουδουνιού δεν περνά κανείς μαθητής μέσα στο κτήριο. Εξαιρέσεις: κακές καιρικές συνθήκες, ασθενής μαθητής.

 3. Πρωινή σύνταξη στις προκαθορισμένες για κάθε τμήμα θέσεις.

 4. Στην προσευχή και τη σύνταξη είναι παρόντες όλοι οι μαθητές επιδεικνύοντας τον απαραίτητο σεβασμό.

 5. Η πόρτα της εισόδου στον αύλειο χώρο του σχολείου κλείνει αμέσως μετά το τέλος της πρωινής σύνταξης.

 6. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εξωσχολικών στο σχολείο, καθώς και η οποιαδήποτε επαφή με εξωσχολικά άτομα στις πόρτες, την αυλή ή τα κάγκελα του σχολείου.

 7. Έγκαιρη μετάβαση στις αίθουσες διδασκαλίας με το χτύπημα του κουδουνιού.

 8. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι, ενημερώνονται αμέσως οι γονείς του μαθητή/τριας και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (Υ.Α 10645, άρθρο 29,4).

 9. Οι μαθητές έχουν μόνιμες θέσεις μέσα στην τάξη με βάση το σχεδιάγραμμα.

 10. Κατά την ώρα του διαλείμματος όλοι βγαίνουν από τις αίθουσες και οι πόρτες κλειδώνουν.

 11. Για την καθαριότητα του θρανίου τους και των χώρων εκτός των αιθουσών είναι υπεύθυνοι οι μαθητές. Για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει μαθητής ελέγχεται και η δαπάνη επιβαρύνει τον ίδιο.

 12. Οι μαθητές οφείλουν τον ανάλογο σεβασμό προς τους διδάσκοντες τόσο κατά την ώρα του μαθήματος όσο και στα διαλείμματα ∙ επίσης και προς τους συμμαθητές τους.

 13. Είναι απαραίτητη η κοσμιότητα και απλότητα στην εμφάνιση (ενδυμασία) των μαθητών, καθώς και η ευπρέπεια στη συμπεριφορά τους (λεξιλόγιο).

 14. Μαθητής/τρια, που τιμωρείται με ωριαία απομάκρυνση από την τάξη, πηγαίνει στο Γραφείο μαζί με τον απουσιολόγο, καταγράφεται στο ποινολόγιο και παραμένει στον χώρο του σχολείου. Από 23-1-2018 ισχύουν τα εξής: «Εάν μαθητής/τρια παρεμποδίζει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς» (Υπουργική Απόφαση 10645, άρθρο 31,6).

 15. Απαγορεύεται μαθητής να φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο και οποιαδήποτε παρόμοια ηλεκτρονική συσκευή. Η παράβαση τιμωρείται αυστηρά. Από 26-6-2018 είναι σε ισχύ η Υ.Α Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018, σύμφωνα με την οποία: Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

 16. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα. Η παράβαση τιμωρείται.